PBW logo Katalog centralny
PBW logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | Pomoc
PBW logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Nowości
 
 
Wybierz bazę danych:

Katalog centralny
    zawiera wszystkie zbiory zgromadzone w PBW w Opolu i filiach,
    aby ograniczyć wyszukiwanie do zasobów jednej z naszych bibliotek wybierz:
Opole Brzeg Kędzierzyn-Koźle Kluczbork Nysa
OMNIBUS - baza bibliograficzna
    zawiera ponad 100 tysięcy artykułów z czasopism, wydawnictw ciągłych i zwartych dotyczących różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem literatury, pedagogiki, psychologii, historii, socjologii oraz metodyki nauczania różnych przedmiotów. Pełne teksty artykułów dostępne w bazie SCAN-PRESS. Można zamówić skany artykułów z tej bazy.
Oświata na Śląsku Opolskim - baza bibliograficzna
    zawiera artykuły z czasopism lokalnych i ogólnopolskich dokumentujące stan oświaty w regionie (m.in. polityka oświatowa, formy pracy szkół, organizacja życia szkolnego, publikacje nauczycieli)
Katalog zbiorów audiowizualnych
    filmy, dokumenty dźwiękowe, dokumenty elektroniczne, dokumenty ikonograficzne
Katalog czasopism